plumbing_3

תכנון נכון מונע נזילות!

קבוצת שקיר מבצעים את כל עבודות האינסטלציה ונותנים פתרונות צנרת יעילים ומקצועיים.
מערכת חיבורי הצנרת הינה מסוג SP לחיצה המצמצמת משמעותית נזילות עתידיות והינה בעלת חוזק משודרג.

לאחר העברת מערכת האינסטלציה בבית וחיבורה לשיבר המרכזי של הבניין, מתבצעת באופן תמידי בדיקת עמידות ולחץ מים ע״י מד לחץ.

Call Now Button