הצביעה נעשתה לשביעות רצון.


הצביעה נעשתה לשביעות רצון.