הביצוע היה לשביעות רצוננו המלאה

הביצוע היה לשביעות רצוננו המלאה,עמדו בלוח הזמנים ובמחיר סביר.