בשיפוץ נשארנו לגור בבית

בשיפוץ נשארנו לגור בבית והקשר בין הצוות אלינו הלך והתהדק. אנשים נהדרים – כולם!!!
נהננו מהשיפוץ למעלה מהמצופה והנדרש!!!